Budowa domu to jedna z najważniejszych decyzji podejmowanych w naszym życiu. Przed przystąpieniem do procesu budowlanego należy dobrze rozważyć nasze przyszłe inwestycje. Podstawą jest znalezienie odpowiedniej działki pod budowę. Przed zakupem ważne jest sprawdzenie wszystkich aspektów związanych z naszą przyszłą działką.

Przede wszystkim należy sprawdzić księgę wieczystą, w której przedstawiony jest stan prawny nieruchomości  ( jeżeli znamy numer księgi możemy znaleźć jej postać elektroniczną za pośrednictwem strony https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste). Poszczególne działy informują o lokalizacji nieruchomości i jej oznaczeniu, właścicielu, prawach związanych z nieruchomością (np. służebności przejazdu) oraz o hipotece nałożonej na działkę. Należy pamiętać, że termin nieruchomość nie jest tożsamy z terminem działki ewidencyjnej. W skład jednej nieruchomości może wejść więcej niż jedna działka ewidencyjna.

Informacji o przeznaczeniu działki i jej sąsiedztwa informacji należy szukać w Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przygotowanych dla poszczególnych gmin. To właśnie na podstawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będziemy mogli stwierdzić, czy na danej działce może zostać wbudowany budynek i jakie warunki musi spełniać, aby był on zgodny z ustaleniami prawa. Gdy nie został ustalony plan dla obszaru, który jest przedmiotem naszego zainteresowania, wtedy należy wystąpić do właściwego urzędu o wydanie warunków zabudowy.

W celu upewnienia się, że powierzchnia i położenie granic jest zgodne z opisem sprzedającego można wykonać analizy geodezyjne, które pozwolą przedstawić rzeczywiste parametry działki. 

W wymienionych powyżej czynnościach służymy Państwu pomocą i radami podpartymi wieloletnim doświadczeniem.

                

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram