Start Oferta firmy
Oferta firmy PDF Drukuj Email

 

Zgodnie z zakresem posiadanych przez firmę uprawnień, wykonujemy następujące prace:

 1. mapy do celów projektowych
 2. mapy sytuacyjno-wysokościowe
 3. mapy do różnych celów
 4. mapy numeryczne w formacie .dwg (AutoCAD)
 5. inwentaryzacje powykonawcze budynków
 6. pomiary inwentaryzacyjne i sporządzanie dokumentacji powykonawczej urządzeń podziemnych oraz sieci uzbrojenia terenu
 7. geodezyjna obsługa inwestycji
 8. pomiary kontrolne budynków, przemieszczeń, osiadań, elewacji i inne
 9. tyczenie obiektów budowlanych
 10. pomiary powierzchni nieruchomości i pomieszczeń
 11. podziały i rozgraniczenia nieruchomosci
 12. połączenia działek
 13. wznowienia punktów granicznych nieruchomości
 14. analizy stanu prawnego nieruchomości
 15. wykonywanie prac geodezyjnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych
 16. wyszukiwanie działek dla różnych celów
 17. regulacje stanów prawnych nieruchomości
 18. poradnictwo i ekspertyzy w wymienionych zakresach
 
 

Sonda

Ceny usług geodezyjnych uważasz za
 

Statystyka strony

Odsłon : 96770